Məhsulunuzu ƏldənƏlə-də satın!!!

 

Məhsulla bağlı tələblər:

1. Məhsulun ətraflı təsviri üçün, minimum 3 şəkil göndərilməlidir.

2. Məhsulun rəngi, ölçüləri, vəziyyəti, varsa nasaz yerləri təsvir edilməlidir.

3. Qiymət və ya qiymət aralığı müəyyən edilib, müvafiq bölməyə daxil edilməlidir.

4. Əməkdaşlarımız tərəfindən tələb olduqda, məhsulun ətraflı canlı video görüntüsünün təqdim edilməsi.

 

Satışla bağlı təkliflər:

1. Məhsulun şirkətimiz tərəfindən qiymətləndirilərək satın alınması və daşınmanın edilməsi.

2. Məhsulun sizin təyin etdiyiniz qiymətlə şirkətimiz tərəfindən mağazamıza satış üçün daşınılması.  Sayt və ya mağazamızda bizim satışımızdan sonra daşınma xərcinin çıxılaraq satıcının təyin etdiyi satış məbləğinin satıcıya ödənilməsi.

3. Məhsulun satıcının təyin etdiyi qiymətlə şirkətimiz tərəfindən mağazamıza satış üçün daşınılması.  Daşınmadan sonra məhsul satıcı tərəfindən satılarsa sadəcə daşınma xərcləri ödənərək məhsulun tərəfimizdən təkrar çatdırılması.

4. Məhsulun şirkətimiz tərəfindən təyin edilən qiymətlə əvvəlcədən daşınma edilmədən, satıcının ünvanından alıcıya satılması, satıcının təyin etdiyi məbləğin satıcıya ödənilməsi.

 

Qeyd: Bütün xidmətlər qarşılıqlı imzalarla sadəcə rəsmi müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Əşyanın şəkilləri (Yalnız real şəkillər / Minimum 1 şəkil) :